Egyesületünk az idén is folytatta közhasznú
tevékenységének keretei között
 a jövő nemzedékek környezettudatos szemléletformálását

Egyesületünk az idén is folytatta közhasznú tevékenységének keretei között a jövő nemzedékek környezettudatos szemléletformálását a helyi általános iskolában. A gyerekek és tanáraik is új ismeretekkel, élményekkel gazdagodnak egy-egy ilyen találkozáskor. Az idén ősszel az iskolakezdés időszakában három alkalommal találkoztunk a gyerekekkel.

 Beszámoló a föld és a víz világnapjának megtartásáról. 

 
A Pitvarosi Általános Iskola igazgatójával Bertáné Kecskeméti Katalinnal folytatott előzetes megbeszélés során döntés született az előadás résztvevőinek létszámáról és időpontjáról. Az előadást 2013.szeptember 09-én tartottuk meg, ahol az iskola 6. és 7. osztályai vettek részt 25 fővel. 

Az előadáson szó esett:

- a mozgalom indulásának helyéről és időpontjáról

- az ipari szennyezésről

- őserdők pusztulásáról

- sivatagok terjeszkedéséről

- üvegházhatásról

- ózonjuk növekedéséről

- veszélyes hulladékokról a háztartásban

- túlnépesedésről

- óceánok szennyezéséről

- a tiszta ivóvíz fontosságáról

- a csapadék fontosságáról

- a környezettudatos életmódról,szelektív szemétgyűjtésről

Az előadást a gyerekek nagy figyelemmel hallgatták tanáraik hasznosnak ítélték ezt az előadást. 

 Beszámoló a madarak és fák napjának megtartásáról.

 A Pitvarosi Általános Iskola vezetésével történt előzetes egyeztetés során megbeszéltük az előadás időpontját és a résztvevő osztályok létszámát.

Az esős időjárás miatt tantermi körülmények között került sor az előadásra, amire 2013 szeptember 11-én került sor. Az előadáson az iskola 3.és 4. osztályai vettek részt 28 fővel.

Az előadáson szó volt.

- a figyelemfelhívó akcióról a madarak és fák vádelmében,  Herman Ottóról

- az1902 Párizsi Egyezményről

- a madarak és fák fontosságáról

- a madarak életmódjáról,táplálkozási és fészkelési ,valamint vonulási szokásairól 

- bemutatásra került az év madara a gyurgyalag

- a nemzeti parkok jelentőségéről 

- színes képeken bemutattuk lakóhelyünk jellemző fáit és madarait

A gyerekek az előadást nagy figyelemmel hallgatták, azon aktívan szerepeltek.

Beszámoló a TE-SZEDD akcióban való részvételünkről

Vadásztársaságunk, mint minden évben idén is csatlakozott a TESZEDD szemétszedő akcióhoz, ami országszerte idén szeptember 14-én rendeztek.

Az  akcióba bevontuk a Pitvarosi Általános Iskola tanulóit, akik évről évre nagyobb számban vesznek részt rajta. Az iskola tanulói 36-an, míg a vadásztársaság tagsága 18 fővel vett részt a szemétszedésen. A munkát gyors eligazítás és balesetvédelmi oktatás előzte meg. A nagy létszámnak köszönhetően 115 zsák szemetet szedtünk össze a megtisztításra megjelölt Pitvarosi Víztározó környékén. Az akció jó hangulatban telt, gyorsan teltek a zsákok. A szemétszedés végeztével a diákokat és kísérő tanáraikat vendégül láttuk uzsonnára vadászházunkban. A tanárok hangsúlyozták a hasonló akciók fontosságát, nagyon hasznosnak tartották a gyerekek környezettudatos életmódra való nevelésében.  

 

Köszönöm Zatykó Csaba munkáját, aki szívvel lélekkel szervezi és bonyolítja ezeket a rendezvényeket.

Az idén közhasznú tevékenységünk folytatásához a Nemzeti Együttműködési Alapból nyertünk támogatást, melyet ezúton is köszönök egyesületünk tagsága nevében. Pályázatunk azonosítója: NEA-UN-13-M-0954.

Szuda Zoltán az egyesület elnöke< vissza